Θεραπεία σε γκρουπ

Η θεραπεία σε γκρουπ είναι μια μεθοδος που εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στην αποκατάσταση τις τελευταίες δεκαετίες. 

Μέσω της συμμετοχής σε γκρούπ ο ασθενής διαπιστώνει ότι δεν είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Τα μέλη του γκρουπ αλληλοβοηθούνται μέσω του ότι δίνουν αλλά και παίρνουν συμπαράσταση. Οι συμμετέχοντες αποκτούν "φωνή", αφού συχνά στην ευρύτερη κοινωνία η πάθηση και τα συμπτώματά τους δεν είναι κατανοητά από τους άλλους. Με τη συμμετοχή σας σε ένα γκρουπ Θεραπείας Βαθμιαίας Άσκησης θα έρθετε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, γεγονός που θα σας βοηθήσει γενικότερα και θα αποκτήσετε ένα δίκτυο ασφάλειας με άτομα που αντιμετωπίζουν ίδια προβλήματα με εσάς. Πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι από τη συμμετοχή τους σε γκρούπ θεραπείας έχουν αποκτήσει ασφάλεια και κίνητρα.  

 

Η θεραπεία σε γκρουπ γίνεται στο χώρο θεραπείας και προϋπόθεση για να συμμετάσχετε είναι να μπορείτε να πηγαίνετε στο χώρο μία φορά, ανά μία ή δύο εβδομάδες. Ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν στο γκρούπ είναι 5 - 8. Η θεραπεύτρια σας είναι υπεύθυνη για την επιλογή των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο γκρουπ, αφού πρώτα θα έχει γίνει σχετική αξιολόγηση. Ο αριθμός των συνεδριών είναι συνήθως 12 - 16. 

Copyright © 2016 by Christina Michailidou. All rights reserved.