Διαχείριση της χρόνιας κόπωσης

Η χρόνια κόπωση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα κάποιας πάθησης όπως ο καρκίνος, η νόσος του Πάρκινσον, το εγκεφαλικό, η ινομυαλγία και άλλες. Μπορεί όμως να είναι και το Σύνδρομο της Χρόνιας Κόπωσης (ΣΧΚ), το βασικό πρόβλημα υγείας. Η ύπαρξη της κόπωσης δημιουργεί προβλήματα τόσο στην αποκατάσταση της σωματικής υγείας του ασθενούς όσο και στην αντιμετώπιση των ενδεχόμενων συναισθηματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα άτομο με κόπωση. Η κόπωση παρεμβαίνει αρνητικά στην επαγγελματική και κοινωνική αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών και ως εκ τούτου στην ποιότητα της ζωής τους. 

 

Η χρόνια κόπωση έχει, τις τελευταίες δεκαετίες, αρχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον επαγγελματιών υγείας στο εξωτερικό. Η αντιμετώπισή της κόπωσης σε αρκετές παθήσεις είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο. Η χρήση της άσκησης για την αντιμετώπισή της τεκμηριώνεται τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα μεγάλο κενό τόσο στον προσδιορισμό του ποσοστού εμφάνισης της χρόνιας κόπωσης όσο και στην αντιμετώπισή της. 

 

Η διαχείριση της χρόνιας κόπωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί η αντιμετώπισή της θα συμβάλλει στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.  Η άσκηση με τη μορφή της Θεραπείας Βαθμιαίας Άσκησης (ΘΒΑ) είναι καταλυτική. Η ΘΒΑ είναι η χρήση τακτικής άσκησης και φυσικής δραστηριότητας, που έχει ως σκοπό να βοηθήσει τα άτομα που νοιώθουν κόπωση να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να μειώσουν τις δυσκολίες στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Copyright © 2016 by Christina Michailidou. All rights reserved.