Πακέτα θεραπείας

Το μοντέλο θεραπείας που ακολουθείται είναι αυτό της ενεργητικής αποκατάστασης, δηλαδή της ουσιαστικής συμμετοχής σας στην αποκατάστασή σας. Η προσέγγιση της θεραπείας έχει ως επίκεντρο εσάς  (ασθενο-κεντρικό μοντέλο θεραπείας). Έτσι, θα συμμετάσχετε ενεργά στη λήψη αποφάσεων και στον καθορισμό στόχων στο πρόγραμμα της θεραπείας σας. Τις τελευταίες δεκαετίες η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε χώρες της Αμερικής και της Ευρώπης και ήδη το Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2001 [1-3]  και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την δεκαετία του '70 [4,5] συστήνουν αυτό το μοντέλο θεραπείας. 

 

Κάθε συνεδρία της Θεραπείας Βαθμιαίας Άσκησης γίνεται συνήθως ανά δύο εβδομάδες, για να μπορείτε να εφαρμόζετε το πλάνο θεραπείας και να υπάρχει έτσι μια σταδιακή και ελεγχόμενη πρόοδος. Με τον τρόπο αυτό θα έχετε την ευκαιρία να είστε σε επαφή με την Δρ. Χριστίνα Μιχαηλίδου για μεγάλο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της κατάστασής σας. 

 

Πλήρες πρόγραμμα  (12 -16 συνεδρίες)

_____

Ο προτεινόμενος αριθμός θεραπειών με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας για την Υγεία και τη φροντίδα, του Ηνωμένου Βασιλείου [6] είναι 12 - 16, οι οποίες γίνονται σε χρονικό διάστημα που αγγίζει τον 1 ½ χρόνο, με το πρώτο εξάμηνο να είναι πιο εντατικές και τον επόμενο χρόνο να είναι υπό τη μορφή παρακολούθησης. Το πρόγραμμα αυτό είναι ολοκληρωμένο και έχει ως στόχο να σας στηρίξει και να σας καθοδηγήσει στις απαραίτητες αλλαγές της καθημερινής ζωής και της άσκησής σας. Με τις συμβουλές της Δρ. Μιχαηλίδου θα δουλέψετε στους δικούς σας στόχους, σχεδιάζοντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, στο οποίο θα έχετε ενεργή συμμετοχή. Η κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου μία ώρα ,ενώ οι πρώτες δύο διαρκούν 1 ½ ώρα έκαστη.

 

Πρόγραμμα ενίσχυσης (7 – 10 συνεδρίες)

_____

Εάν κατά την αξιολόγησή σας ή κατά το πρώτο στάδιο του προγράμματος η θεραπεύτριά σας θεωρήσει ότι οι ανάγκες σας μπορούν να εξυπηρετηθούν με λιγότερες θεραπείες, τότε αυτές μπορούν να μειωθούν στις 7-10 σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Το πρόγραμμα αυτό ενδείκνυται για άτομα τα οποία προχωράνε γρήγορα στο πλανο θεραπείας, αλλά έχουν ανάγκη από υποστήριξη και καθοδήγηση για να λάβουν το μέγιστο της αποκατάστασής τους. Η κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου μία ώρα ενώ οι πρώτες δύο διαρκούν 1 ½ ώρα έκαστη.

 

Πρόγραμμα αξιολόγησης και εκκίνησης (3 συνεδρίες)

_____

Το σύντομο αυτό πρόγραμμα αποτελείται από 3 συνεδρίες της 1 ½ ώρας, που πραγματοποιούνται μέσα σε ένα μήνα. Ο στόχος του προγράμματος είναι μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κατάστασής σας και η χορήγηση πληροφοριών και συμβουλών για τις κατευθύνσεις που μπορείτε να ακολουθήσετε. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδανικό για άτομα που θέλουν να δοκιμάσουν τη θεραπεία αυτή πριν αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν σε πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα.

 

Μεμονωμένες συνεδρίες 1 ώρας

_____

Οι συνεδρίες αυτές μπορούν να γίνουν από άτομα τα οποία έχουν τελείωσει το πρόγραμμά τους, αλλά θέλουν να το επεκτείνουν, χωρίς να ξεκινήσουν ένα νέο πρόγραμμα. Ακόμη, οι συνεδρίες αυτές μπορούν να γίνουν από άτομα τα οποία δεν έχουν επιλέξει ένα από τα υπόλοιπα προγράμματα, αλλά επιθυμούν να συζητήσουν κάτι συγκεκριμένο και να μάθουν περισσότερα σχετικά με το θέμα της υγείας τους.  

Βιβλιογραφία 

_____

  1. Department of Health. The expert patient: a new approach to chronic disease management for the 21st Century. 2001.

  2. Hardy P. The Expert Patient Programme: a critical review. Programme Evaluation, Quality Assessment and Learning Processes 2004.

  3. Tyreman S. The expert patient: outline of UK government paper. Med Health Care Philos 2005;8(2):149-151.

  4. Griffiths C, Foster G, Ramsay J, Eldridge S, Taylor S. How effective are expert patient (lay led) education programmes for chronic disease? BMJ 2007;334(7606):1254-1256.

  5. Wilson PM, Kendall S, Brooks F. The Expert Patients Programme: a paradox of patient empowerment and medical dominance. Health Soc Care Community 2007;15(5):426-438.

  6. NICE, Clinical Guideline 53. Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy). Diagnosis and management of CFS/ME in adults and children, 2007.

Copyright © 2016 by Christina Michailidou. All rights reserved.